poniedziałek, 3 marca 2014

Scale armour

I'm loaded with work. MA paper, tests, assignments, lessons... Chasing deadlines. My head is filled with creative projects with no time for their execution... but I'm happy. There is someone...

..........................................

Jestem zawalona robotą. Praca magisterska, testy, zadania, lekcje... Terminy gonią. Moja głowa wypchana jest po brzegi kreatywnymi projektami, jednak czasu na ich realizację brak... ale jestem szczęśliwa. Jest taki ktoś...

Jacket - second hand
Long, oversized sweatshirt - Pimkie, second hand
Necklace - market
Rings - H&M