poniedziałek, 28 maja 2012

"Playing it safe can cause a lot of damage in the long run"


We all know that nowadays  physical appearance is a major factor that can strongly influence people’s lives, especially in the world of good-looking celebrities and in a society which dictates stereotypes. The selection of clothes as well as the whole image affect not only our self-esteem but also other people’s perceptions. An individual’s physical appearance causes reactions and forms opinions, therefore, constitutes an essential part of a person’s well-being within the society. In order to fulfil expectations of others, people tend to buy only those items which are generally considered as fashionable. What is more, with the easy access to new media and highly developed technology, people are constantly being informed about available fashion and style perpetuated by the fashion industry. This rapidly evolving industry provides consumers with the latest trends at highly competitive prices, what influences them to alter their wardrobes according to fashion novelties. 

This phenomenon can be seen not only on the streets (at least in my home town) but also on some fashion blogs. It appears that the more high street fashion clothing is worn and shown on the blog, the more popular it is and has more followers. What is more, it is very hard to relate to the almost perfect, photoshopped bloggers who wear clothes which they got for free and promote it even though they would never buy it. It is just not genuine. While mass media constantly show and accustom people to rigid and uniform standards of beauty, and therefore subconsciously affect their perceptions, bloggers should show the readers how NOT to get influenced by it. They should guide people how to feel good about themselves, without spending fortune on trends as well as inspire readers to create their own unique styles without being afraid to look different. 

A person who is not a follower but an individual draws more attention and interest. This can affect others to form more positive opinions about the person and, in a consequence, raise his self-esteem. In order to cultivate personal style, people should not rely on external, artificial guidelines for fashion but select items they are comfortable with. Not only will this make them feel good about themselves but also choose clothing that reflects their personality, make them feel happy and confident. 

However, many people are still afraid to look unique, they prefer to be an average part of the society and not to stand out. Even though it has become extremely difficult to see something different, it is not impossible! What I want to show you today are pictures of people who I really admire. People who do not blindly follow trends, but inspire me with their extremely unique styles.

..........................................................

Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach, w świecie atrakcyjnych celebrytów, w społeczeństwie dyktującym stereotypy, wygląd fizyczny jest czynnikiem silnie oddziałującym na życie ludzi. Wybór ubrań jak również cały image wpływają nie tylko na poczucie własnej wartości lecz również na to jak postrzegają nas inni. Wygląd wywołuje reakcje i formuje opinie, stanowiąc zatem niezwykle ważną część dobrego samopoczucia jednostki w społeczeństwie. Aby spełnić oczekiwania innych, ludzie mają tendencję do kupowania tylko takich rzeczy, które powszechnie przyjęte są za modne. Co więcej, z łatwym dostępem do mediów i wysoko rozwiniętej technologii, ludzie są nieustannie informowani o dostępnej modzie i wciąż powielanym stylu branży modowej. Ta szybko rozwijająca się branża dostarcza konsumentom najnowszych trendów w konkurencyjnych cenach, co skłania ich do ciągłych zmian garderoby.

To zjawisko widoczne jest nie tylko na ulicach (a przynajmniej w moim mieście) ale również na blogach modowych. Wygląda na to, że im więcej odzieży znanych marek znajduje się na blogu, tym zyskuje on większą popularność i liczbę obserwujących. Co więcej, bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek powiązanie z prawie idealnymi, odpowiednio obrobionymi w Photoshopie blogerkami, które noszą ubrania otrzymane za darmo i promują je, mimo, że w rzeczywistości nigdy by ich nie kupiły. Jest to po prostu nieprawdziwe i nieszczere. Podczas gdy media nieustannie pokazują oraz oswajają ludzi z surowymi i jednolitymi standardami urody, podświadomie wpływając na ludzką percepcję, blogerzy powinni ukazywać jak tego wpływu unikać. Blogi takie powinny też uczyć jak czuć się dobrze z samym sobą, bez wydawania majątku na ubrania, jak również inspirować czytelnika do tworzenia własnego unikalnego stylu bez obawy przed odmiennością. 

Osoba, nie podążająca za modą lecz będąca oryginałem, przykuwa więcej uwagi i zainteresowania. Pozostanie sobą wpływa na bardziej pozytywne opinie otoczenia, co w konsekwencji zwiększa poczucie własnej wartości. W celu kształtowania swojego indywidualnego stylu, ludzie nie powinni polegać na zewnętrznych, często złudnych  wyznacznikach mody, lecz wybierać ubiór, dzięki któremu czują się dobrze we własnej skórze, jak również taki, który odzwierciedla ich osobowość i dodaje im pewności siebie.

Jednakże,  wielu ludzi wciąż boi się wyglądać oryginalnie, wolą oni pozostać przeciętną, nie wyróżniającą się częścią społeczeństwa. Mimo, że odnalezienie jakieś różnorodności, unikalności stało się niezwykle trudnym zadaniem, nie jest to niemożliwe! To, co chcę wam dzisiaj pokazać to zdjęcia ludzi, których bardzo podziwiam. Ludzi, którzy nie podążają ślepo za trendami, lecz inspirują swoim wyjątkowym i unikalnym stylem.
..................................................................................................................................................................................................................................


Madeline Pendleton
Claudia Paola
Victoria


 

Jessica VintageVirgin
Lua P
Charlie Vandenburg
Brittany Burnett
Kat T.
Vladan Gavric
Saila Ren
Aleksi T
Mind the Mustard The photos have not been arranged in any particular order. I love them all :)