Wednesday, 9 July 2014

Bubbled over

A new period has started. From now on I don't need to carry the tripod with me everywhere whenever I want to snap some blog photos. From now on my boyfriend has taken over the role of my personal blog photographer. Without much experience in this area he's done a great job, don't you think? 

.......................................................................................................................................................................................

Rozpoczął się nowy etap. Od teraz nie muszę już dźwigać ze sobą wszędzie tripoda by zrobić zdjęcia na bloga. Od teraz mój chłopak przejął rolę mojego osobistego blogowego fotografa. Bez wielkiego doświadczenia w tej dziedzinie, wykonał kawał dobrej roboty. Podzielacie moje zdanie?


Photos by Igor :)


Cropped t-shirt - Second Hand & DIY
Pencil skirt - Second Hand
Choker and earrings - DIY
Bag - New Yorker
Boots - Sammydress

Saturday, 7 June 2014

Falling awake...

Sometimes in life you come to realise how mean some people are and you experience a huge doze of disappointment. Not even in this particular person, but in the purposes and the general situation. You ask yourself: Why? How did I deserve it? Even though you don't feel that you did. You try to recall and analyse the past but you don't get to any conclusions... Can some people just be mean by nature? Or am I just blind?

However, there are the others, the kind, those who brighten the day ...

.......................................................................................................................................................................................

Czasem w życiu zdajemy sobie sprawę jak podli potrafią być ludzie i doznajemy wielkiej dawki rozczarowania. Nie tą konkretną osobą, ale intencjami i ogółem sytuacji. Zadajemy sobie wtedy pytanie: Czemu? Czym sobie zasłużyłam/em na takie traktowanie? Nawet gdy nie czujemy, że zasłużyliśmy. Staramy się przypomnieć i zanalizować przeszłość. Jednak nic w niej nie znajdujemy, nie dochodzimy do żadnych wniosków... Czy niektórzy są po prostu podli z natury? Czy to my jesteśmy ślepi?

Ale są inni, drudzy, ci życzliwi, którzy rozświetlają każdy dzień ...Thursday, 5 June 2014

Mental imagery


There are items which I absolutely need to own. I am 100% sure that they will complement my waredrobe. However, most of the time they exist only in my head. The perfect image inspired by already existing yet not fully satisfying products, haunts me. The impossibility of finding the exact replica forces me to take action. I go to the attic, my endless source of materials...

Semicircular tubes from an old necklace + metal balls, unused parts of a lamp + glue = the necklace below


Due to the visible flaws of my creation, if you ever find a similar silver necklace, please let me know. 

.......................................................................................................................................................................................


Są pewne rzeczy, które po prostu muszę mieć i jestem pewna w 100%, że będą doskonałym uzupełnieniem mojej garderoby. Niestety większość z nich istnieje tylko w mojej głowie. Idealny wizerunek przedmiotu, inspirowany istniejącymi, lecz niesatysfakcjonującymi mnie produktami, nieustannie mnie nawiedza, nie daje spokoju. Niemożliwość znalezienia nienagannej kopii zmusza mnie by powziąć działanie. Udaję się wtedy na strych, do niekończącego się źródła materiałów...

Półokrągłe rurki od starego naszyjnika + niewykorzystane części lampy w postaci metalowych kulek + klej = naszyjnik ze zdjęć


Ze względu na widoczne wady mego tworu, jeśli kiedykolwiek uda wam się natknąć na jak najbardziej zbliżony do pokazanego naszyjnik, bardzo proszę o kontakt i informacje.Wednesday, 19 March 2014

Scale armour

I'm loaded with work. MA paper, tests, assignments, lessons... Chasing deadlines. My head is filled with creative projects with no time for their execution... but I'm happy. There is someone...

.......................................................................................................................................................................................

Jestem zawalona robotą. Praca magisterska, testy, zadania, lekcje... Terminy gonią. Moja głowa wypchana jest po brzegi kreatywnymi projektami, jednak czasu na ich realizację brak... ale jestem szczęśliwa. Jest taki ktoś...

Jacket - second hand
Long, oversized sweatshirt - Pimkie, second hand
Necklace - market
Rings - H&M

Sunday, 9 February 2014

Kiev Photo Diary

Right after I returned from United Arab Emirates, I unpacked summer clothes, repacked the luggage with winter gear and I went to visit my boyfriend in Kiev, Ukraine. I spent Christmas time and New Years Eve there. I had a really great time. Even though the weather was extremely cold I managed to see and take some photos of the city. Couple of times my finger got so numb from cold that I couldn't feel whether I am pushing the photo button or not. Besides walking around Kiev, I also enjoyed sipping drinks in a bar while listening to Ukrainian band, learning about the culture and trying home made cuisine prepared by my boyfriend's mother.
Bacause I am more of a night person, most of the photos were taken in the evening. Enjoy :)

..............................................................................................................................

Zaraz po powrocie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wypakowałam letnie ubrania, spakowałam zimowe i udałam się na Ukrainę, do Kijowa, w odwiedziny do mojego chłopaka. Spędziłam tam święta i nowy rok. Pomimo, że było niesamowicie zimno udało mi się zwiedzić miasto i zrobić kilka fotek. Pisząc "udało mi się", mam na myśli sytuacje gdy z zimna drętwiały mi palce i nie czułam czy robię zdjęcia czy nie. Poza spacerowaniem po Kijowie, spędzałam miło czas sącząc drinki w barze i słuchając Ukraińskiego zespołu, rozmawiąjac o narodowych zwyczajach i kulturze oraz kosztując domowej Ukraińskiej kuchni.
Ponieważ nocny ze mnie człowiek, większość zdjęć została zrobiona wieczorną porą. Miłego oglądania :)