Friday, 5 September 2014

Alien babies

To be honest the original photos of the look weren't very good. They were too bright, yellowish and seemed boring. I've managed to enhance them as much as I could and played a little with white geometric shapes.
What do you think?

... and how awesome are those sunglasses? I think they fit perfectly with the look, even though they hadn't been a planned part of the outfit. I had actually bought them earlier that day. I think that the sales lady priced them so cheap because they are just strangely looking. She must have thought that they wouldn't sell for more. Lucky me!

.................................................

Oryginały dzisiejszych zdjęć niestety nie były zbyt udane. Wyszły nazbyt jasne i miały żółtawy odcień, a do tego wydawały mi się totalnie nudne. Ciężko było je obrobić, ale zrobiłam co się dało. Ponadto trochę się nimi pobawiłam dodając białe geometryczne kształty. Co sądzicie o rezultatach? Nie przesadziłam?

A tak z innej beczki... czyż te okuleary nie są rewelacyjne? Myślę, że idealnie komponują się ze stylizacją, mimo że nie były one jej planowaną częścią. Kupiłam je wcześniej tego samego dnia. Zapewne ich nietuzinkowość wpłynęła na niską cenę. Pani sprzedająca musiała sobie pomyśleć, że za więcej nikt ich nie weźmie.

 


Photos by Igor :D
 
I'm wearing:
sunglasses - no name
dress - secon hand
'rings' - DIY
platforms - Sammydress
 


Wednesday, 27 August 2014

A quantum leap

I am glad to announce that the technical break is over and I'm back to blogging! At the beginning of last week I finally received my long-awaited brand new Nikon! Due to my excitement and my boyfirend's/photographer's soon departure, instead of reading about all the new unfamiliar features we took the camera on a 'test drive' right away. We spend the upcoming few days testing the camera and snapping outfit photos. Unfortunatelly, both of us are just amateurs when it comes to photography and having more sophisticated equipment doesn't work in our favour. We still haven't figured out most of the features...

...I think I should just read the manual... :P

.........................................................................................

Z radością oznajmiam, iż techniczna przerwa zostaje oficjalnie zakończona a ja powracam do blogowania. Na początku zeszłego tygodnia odebrałam długo wyczekiwanego nowiutkiego Nikona! Podekscytowanie oraz mający wkrótce nastąpić wyjazd mojego chłopaka/fotografa przyczyniły się do niezwłocznego zabrania aparatu na 'jazdę próbną', oczywiście bez ówczesnego zapoznania się i przestudiowania oferowanych funkcji. Nadchodzące kilka dni spędziliśmy na testowaniu nowej maszyny i robieniu zdjęć na bloga. Niestety bardziej wyrafinowany sprzęt nie działa jeszcze na naszą korzyść, gdyż posługuje się nim dwoje amatorów fotografii. Wciąż jeszcze nie udało nam się opanować czy nawet zidentyfikować większości funkcji... 

...chyba powinnam poczytać instrukcję... :P


Photos by Igor :D


Earrings - DIY
Jumpsuit - H&M/Second Hand
Platforms - Sammydress

Wednesday, 9 July 2014

Bubbled over

A new period has started. From now on I don't need to carry the tripod with me everywhere whenever I want to snap some blog photos. From now on my boyfriend has taken over the role of my personal blog photographer. Without much experience in this area he's done a great job, don't you think? 

...............................................

Rozpoczął się nowy etap. Od teraz nie muszę już dźwigać ze sobą wszędzie tripoda by zrobić zdjęcia na bloga. Od teraz mój chłopak przejął rolę mojego osobistego blogowego fotografa. Bez wielkiego doświadczenia w tej dziedzinie, wykonał kawał dobrej roboty. Podzielacie moje zdanie?


Photos by Igor :)


Cropped t-shirt - Second Hand & DIY
Pencil skirt - Second Hand
Choker and earrings - DIY
Bag - New Yorker
Boots - Sammydress

Thursday, 5 June 2014

Mental imagery


There are items which I absolutely need to own. I am 100% sure that they will complement my waredrobe. However, most of the time they exist only in my head. The perfect image inspired by already existing yet not fully satisfying products, haunts me. The impossibility of finding the exact replica forces me to take action. I go to the attic, my endless source of materials...

Semicircular tubes from an old necklace + metal balls, unused parts of a lamp + glue = the necklace below


Due to the visible flaws of my creation, if you ever find a similar silver necklace, please let me know. 

........................................

Są pewne rzeczy, które po prostu muszę mieć i jestem pewna w 100%, że będą doskonałym uzupełnieniem mojej garderoby. Niestety większość z nich istnieje tylko w mojej głowie. Idealny wizerunek przedmiotu, inspirowany istniejącymi, lecz niesatysfakcjonującymi mnie produktami, nieustannie mnie nawiedza, nie daje spokoju. Niemożliwość znalezienia nienagannej kopii zmusza mnie by powziąć działanie. Udaję się wtedy na strych, do niekończącego się źródła materiałów...

Półokrągłe rurki od starego naszyjnika + niewykorzystane części lampy w postaci metalowych kulek + klej = naszyjnik ze zdjęć


Ze względu na widoczne wady mego tworu, jeśli kiedykolwiek uda wam się natknąć na jak najbardziej zbliżony do pokazanego naszyjnik, bardzo proszę o kontakt i informacje.Friday, 30 May 2014

Falling awake...

Sometimes in life you come to realise how mean some people are and you experience a huge doze of disappointment. Not even in this particular person, but in the purposes and the general situation. You ask yourself: Why? How did I deserve it? Even though you don't feel that you did. You try to recall and analyse the past but you don't get to any conclusions... Can some people just be mean by nature? Or am I just blind?

However, there are the others, the kind, those who brighten the day ...

.........................................

Czasem w życiu zdajemy sobie sprawę jak podli potrafią być ludzie i doznajemy wielkiej dawki rozczarowania. Nie tą konkretną osobą, ale intencjami i ogółem sytuacji. Zadajemy sobie wtedy pytanie: Czemu? Czym sobie zasłużyłam/em na takie traktowanie? Nawet gdy nie czujemy, że zasłużyliśmy. Staramy się przypomnieć i zanalizować przeszłość. Jednak nic w niej nie znajdujemy, nie dochodzimy do żadnych wniosków... Czy niektórzy są po prostu podli z natury? Czy to my jesteśmy ślepi?

Ale są inni, drudzy, ci życzliwi, którzy rozświetlają każdy dzień ...